loader image

Loxone dla profesjonalisty cz. 1 – Wprowadzenie

Definicja nowoczesnego budynku ciągle się zmienia i ewoluuje. Od dłuższego czasu, w jej ramach istotnym, a czasem niezbędnym elementem jest automatyka budynkowa. Szeroko promowane hasło „inteligentny budynek” jest przede wszystkim formułą marketingową i jego znaczenie nie jest klarowne. Sformułowanie to kojarzy się z takimi kuriozami jak lodówka samodzielnie zamawiająca brakującą żywność, czy inne wizje rodem z bajki „Jetsonowie”. Nie tylko użytkownicy, ale również deweloperzy nie maja świadomości, jakie korzyści może dawać inteligentna instalacja elektryczna, a jakie działania są poza jej kategorią możliwości. Mimo to powstają wciąż nowe rozwiązania dla instalacji typu „smart home” – powstają kolejne technologie. Pojawia się również coraz więcej firm zajmujących się instalacją tego typu systemów. W znacznym stopniu zwiększa to świadomość społeczną i umożliwia rozwój. Obserwując trendy wśród innych technologii – np. motoryzacyjnej można stwierdzić, że jedynie kwestią czasu jest całkowite wyparcie standardowych instalacji elektrycznych tymi nazywanymi inteligentnymi.

Zostało opracowanych wiele rozwiązań instalacji budynkowych. Można je podzielić na systemy otwarte oraz firmowe. Do tych pierwszych można zaliczyć np. KNX, BACnet i LonWorks. Charakteryzują się otwartym, ogólnodostępnym protokołem. Dzięki temu istnieje wielu producentów sprzętu, który może ze sobą współpracować w ramach jednego systemu. Urządzenia są wykonane w rożnych standardach jakości, z rożnymi funkcjami, dzięki czemu również szeroki jest przedział cenowy tego typu sprzętu. Znacznie więcej jest systemów firmowych. Mają one zamknięte protokoły komunikacji i to producent określa, jakie urządzenia można połączyć z jego systemem. Zaletą takich systemów jest pełna kompatybilność i spójność wewnętrzna.

System Loxone należy do drugiej grupy rozwiązań. Jednakże skutecznie łączy on zalety obu kategorii. Będąc produktem jednej firmy ma zapewnioną kompatybilność i bezproblemową komunikację między poszczególnymi modułami. Istnieje jedno, proste narzędzie do zaprogramowania całej sieci. Jest ono na bieżąco aktualizowane i rozwijane zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Jednocześnie mnogość dostępnych interfejsów do innych systemów i wsparcie dla produktów innych producentów powoduje, że asortyment możliwych do użycia w instalacji urządzeń jest prawie nieograniczony.

Maciej Turski