loader image

Czym jest Inteligentny dom?

To kluczowe pytanie, od którego należy zacząć. Zacznijmy od prostej definicji z Wikipedii:

Inteligentny dom to określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku.

Czytając dalej:

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji imodernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

W mojej ocenie inteligentny budynek (lub dom), lub inaczej – automatyka budynku, to rozwiązanie dla domu, które:

  • Generuje oszczędności dzięki rozsądnemu sterowaniu przepływem energii elektrycznej i cieplnej
  • Dba o bezpieczeństwo, informując o niebezpiecznych wydarzeniach, ale również zapobiegając im
  • Upraszcza korzystanie z nagromadzonych, pojedynczych rozwiązań technologicznych
  • Zwiększa komfort mieszkania w domu, łatwo dopasowując otoczenie do mieszkańca

Tego będę się trzymał – to będą moje wytyczne dla przyszłych projektów. Do realizacji tych zadań muszę wybrać konkretny system, czyli rozwiązanie sprzętowe. Nie mam wątpliwości, że zacznę od rozwiązań, które najlepiej znam – w końcu sam szkoliłem z ich stosowania instalatorów i integratorów – będzie to standard KNX i austriacki system Loxone.

Cały artykuł znajdziecie pod linkiem:

Wikipedia – Inteligentny budynek