KNX dla profesjonalisty cz. 5 – Zapewnienie bezpieczeństwa i inne zastosowania

Zapewnienie bezpieczeństwa

Funkcjonalność i ekonomiczność to dwie ważne cechy systemu KNX. Jednakże jest jeszcze jedna – niebagatelna – możliwość tego systemu – zapewnienie bezpieczeństwa. Dzięki KNX możliwe jest zbudowanie systemu bezpieczeństwa budynku od podstaw lub też sprzęgnięcie z firmowym systemem bezpieczeństwa w celu zwiększenia funkcjonalności i oszczędności na sprzęcie. System KNX charakteryzuje się rozproszoną strukturą, nieblokowalnością i dużą szybkością działania – są to niezbędne wymagania systemów bezpieczeństwa. Profesjonalne systemy sygnalizacji włamań mają określony podział na klasy poprzez certyfikację. Certyfikowane są ponadto wykorzystywane urządzenia. Urządzenia KNX pracujące jako elementy podsystemu bezpieczeństwa spełniają podstawowe wymagania stawiane profesjonalnym systemom alarmowym, jednak nie mają odporności na działania sabotażowe. Z tego względu nie są certyfikowane do pracy w profesjonalnych systemach alarmowych.

Istnieją jednak certyfikowane centrale alarmowe, które mogą współpracować z systemem KNX dzięki czemu poza niezbędnymi elementami do pracy systemu alarmowego jak na przykład syreny alarmowe, konsole możliwe jest dołączenie sprzętu magistralnego KNX sprzęgniętego z centralą alarmową. Centrala taka dzięki integracji z systemem KNX może pełnić wiele funkcji ogólnych. Wraz z uzbrojeniem alarmu może uruchamiać automatyczny tryb symulacji obecności (opierający się na wszystkich możliwych urządzeniach podłączonych do KNX np. oświetlenie, sprzęt RTV) oraz zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniach do odpowiednio niskiej. W przypadku wykrycia groźnego zdarzenia poza urządzeniami bezpośrednio połączonymi z centralą alarmową może być uruchomiony „świetlny odstraszacz”, przez moduł KNX-GPRS przesłane mogą być informacje do właścicieli budynku i służb publicznych oraz oświetlenie ogrodowe uruchomione na pełną moc. Urządzenia KNX z kolei będą wysyłały do centrali informacje ze swoich czujników. Przykładowo pobudzone czujniki otwarcia okna w przypadku braku żądania otwarcia mogą przesyłać informację do centrali alarmowej. Czujnik obecności standardowo wykorzystywany do włączenia światła na korytarzu może w warunkach uzbrojenia alarmu przesyłać informacje centrali o niechcianym gościu. Inne czujniki KNX, które mogą z powodzeniem zostać wykorzystane przez system alarmowy to na przykład kontaktrony drzwiowe czy czujniki dymu.

Zwiększeniu bezpieczeństwa w systemie KNX służy zaprogramowanie przycisku alarmowego. Za taki przycisk „paniki” może służyć każdy przycisk ścienny, przycisk pilota zdalnej obsługi czy funkcja uruchamiana komputerowo. Zaprojektowany rozsądnie i włączony w odpowiednim momencie może kontaktować się z centralą alarmową, lub w przypadku jej braku – bezpośrednio z urządzeniami KNX w budynku – także z magistralą KNX-GPRS.

Inne zastosowania

Wraz z powiększającą się instalacją zwiększają się możliwości obserwacji otoczenia przez użytkowników. Kamery podłączone do systemu nie pełnią jedynie bowiem funkcji bezpieczeństwa – pozwalają na obserwację całego otoczenia z jednego pomieszczenia. Innym narzędziem jest czujnik pomiaru odległości. Jego częstym zastosowaniem jest kontrola wysokości lustra wody w basenie, choć zastosowanie zależy jedynie od pomysłowości użytkownika. Może to być przykładowo czujnik parkowania w garażu. Ułatwi on parkowanie i poinformuje lokatorów o dostępnym w garażu pojeździe. Szerokie możliwości daje zainstalowanie w systemie stacji pogodowej – urządzenie opisane jest w dalszej części opracowania. Obecnie system KNX nie przewiduje bezpośredniego podłączenia urządzeń RTV– istnieje niewielka grupa takich urządzeń na rynku. Połączenie systemu audio/video możliwe jest poprzez zastosowanie rożnego rodzaju serwerów multimediów znajdujących się w ofercie wielu producentów.

Maciej Turski