loader image

KNX dla profesjonalisty cz. 4 – Sterowanie ogrzewaniem

Sterowanie ogrzewaniem

Równie istotnym parametrem wpływającym na komfort człowieka jest temperatura. Istotne jest zapewnienie człowiekowi odpowiednich warunków cieplnych, które to są subiektywne i bardzo zróżnicowane. Wiąże się to bezpośrednio z wilgotnością pomieszczenia. Inteligentne sterowanie ogrzewaniem budynku jest tym istotniejsze, że to właśnie na ten cel przeznacza się najwięcej energii, a zatem i nakładów pieniężnych. Ogrzewanie może stanowić nawet trzy czwarte całego zużycia energii. Co za tym idzie oszczędności w tym sektorze również mogą być najwyższe.

W podsystemie sterowania ogrzewaniem najważniejszymi urządzeniami są urządzenia wykonawcze. Mogą to być zawory odpowiadające za dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła lub sterowniki wszelkiego rodzaju pieców centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego etc. Równie istotnymi narzędziami – bez których sterowanie nie mogłoby zawierać sprzężenia zwrotnego są czujniki temperatury. Powinny one się znajdować w każdym pomieszczeniu z wydzielonym sterowaniem ociepleniem. Włączenie do tego podsystemu układów otwierających/zamykających okna oraz urządzeń klimatyzacji dodatkowo zwiększa funkcjonalność i umożliwia kolejne obniżanie kosztów ogrzewania. Regulacja może odbywać się poprzez rożne algorytmy – np. poprzez regulator PI z sygnałem wyjściowym w postaci PWM.

 

Podzielenie mieszkania na oddzielne strefy ogrzewania pozwala na zasilanie ciepłem jedynie tych pomieszczeń, które są aktualnie użytkowane. W pozostałych wystarczy utrzymać pewną temperaturę minimalną. Przykładowo w łazience w godzinach nocnych temperatura może zostać obniżona o kilka stopni. W miejscach pracy właściwą temperaturę wystarczy utrzymać przez kilka godzin. W przypadku wyjazdu na urlop można całkowicie zaniechać ogrzewania przez dwa tygodnie, by na dzień przed powrotem system zaczął doprowadzać temperaturę w pomieszczeniach do odpowiedniego poziomu. Funkcja ta jest wyjątkowo atrakcyjna w zastosowaniu w hotelarstwie. W hotelach i pensjonatach mających choćby elementarny system informatyczny do zarządzania pokojami możliwa jest jego współpraca z systemem KNX. Pokoje, które nie są wynajmowane nie wymagają odpowiedniego nagrzewania. Gdy klient zarezerwuje miejsce w danym pokoju system KNX na odpowiedni czas przed przybyciem gościa rozpocznie ogrzewanie pomieszczenia a wraz z oddaniem karty dostępu zaprzestanie tego działania.

Wilgotność względna jest funkcją temperatury w pomieszczeniu. Zawartością pary wodnej można sterować poprzez uchylanie okien i przez urządzenia klimatyzacyjne. Dla właściwej regulacji wilgotności względnej w pomieszczeniach niezbędne będą czujniki wilgotności względnej. W warunkach niewłaściwej – zbyt wysokiej, lub zbyt niskiej – wilgotności uruchomić mogą one siłowniki okienne lub odpowiednie tryby klimatyzatorów. Ponadto nieekonomiczne jest ogrzewanie budynku w trakcie wietrzenia, więc słuszne byłoby wysyłanie odpowiednich komunikatów do urządzeń grzewczych, by tymczasowo zaprzestały ogrzewania danego pomieszczenia.

Maciej Turski