KNX dla Profesjonalisty cz. 2 – Geneza systemu KNX i organizacji KONNEX

Geneza systemu KNX i organizacji KONNEX

W latach 80-tych nastąpił intensywny rozwój systemów sterowania. Jako system rozumie się zestandaryzowane urządzenia i ich łączenie wraz z ustaloną komunikacją, topologią i strukturą logiczną działań. Powstały wtedy między innymi Profibus, P-NET czy CAN. W tym czasie powstała też idea rozproszonego systemu sterowania budynkiem nazwanego później KNX. W wyniku porozumienia firm przemysłu elektrotechnicznego (wśród firm założycielskich można wymienić ABB, Siemens, GIRA, Schneider Electric) powstał standard EIB (European Installation Bus). Odróżniał się on od innych istniejących wtedy na rynku bezpośrednim skierowaniem funkcjonalności w stronę sektora automatyki budynków. Patronatem nad standardem zajęło się EIB Assiociation. Odpowiadało za promocję systemu, dystrybucję niezbędnych narzędzi, certyfikację producentów. Organizacja ta została założona w 1990 roku. W 1999 EIBA połączyło się z BatiBUS i EHSA (konsorcjami zajmującymi się automatyzacją budynków) tworząc stowarzyszenie KONNEX Association (KNX). Organizacja kontynuuje działalność EIBA. Nowy system wspiera poprzednie standardy wypracowane przez firmy. Od roku 2006 oficjalnym logo i nazwą dla urządzeń i rozwiązań systemu jest KNX, jednak ze względu na rozpowszechnienie nazwy EIB możliwe i wciąż często obserwowane jest używanie nazwy KNX/EIB. Obecnie standard wspierany jest przez ponad 120 producentów i ponad 7000 certyfikowanych grup urządzeń. W listopadzie 2010 wydana została najnowsza edycja programu narzędziowego ETS do projektowania i programowania sieci KNX oznaczona numerem 4.

Maciej Turski