loader image

KNX dla profesjonalisty cz. 14 – Warstwa fizyczna – inne metody przesyłu danych

WARSTWA FIZYCZNA

Inne metody przesyłu danych

Podstawowym medium komunikacyjnym jest skrętka dwuparowa (TP). System został skonstruowany z myślą o takim sposobie przesyłu informacji. Są jednak przypadki, w których zastosowanie TP jest niekorzystne bądź niemożliwe. W takich przypadkach należy skorzystać z innych możliwości przesyłu danych oferowanych przez KNX. Za medium komunikacyjne służyć mogą: fale radiowe (RF), przewód elektroenergetyczny (PL) oraz sieć IP.

Fale radiowe stosowane są na wyraźne życzenie właściciela instalacji. Umożliwiają zrezygnowanie z instalowania przewodu sygnałowego KNX, jednakże musi istnieć rozbudowana sieć elektroenergetyczna – każde urządzenie, po przetransformowaniu, zasilane będzie z tej sieci. Urządzenia nadawczo odbiorcze RF uznawane są za urządzenia małego zasięgu i odbioru (SRD – Short Range Devices). Pasmo częstotliwości dla tych obiektów to około 870 MHz zależnie od cyklu pracy. Wyróżnia się cztery cykle, zależne od ilości połączeń na godzinę. Na otwartej przestrzeni zasięg sygnału RF wynosi około 300m.

Kolejnym medium możliwym do wykorzystania jest istniejąca w budynku sieć elektroenergetyczna. Metoda ta wykorzystywana jest jedynie w sytuacji, w której nie ma możliwości instalacji przewodu KNX na pewnym odcinku. Fala nośna 50 Hz zostaje zmodyfikowana przez pakiety informacyjne techniką rozszerzonego kluczowania (Spread Freaquency Shift Key). Wartość „0” jest nadawana jako częstotliwość 105.6 kHz, zaś „1” odpowiada 115.2 kHz. Maksymalna odległość między dwoma urządzeniami KNX dla tego rozwiązania wynosi 600m. W porównaniu do TP przesyłanie danych poprzez PL ma gorsze parametry – instalacja musi mieć mniejsze rozmiary, w telegramie znacznie częściej pojawiają się błędy, a sama transmisja ma mniejszą prędkość.

Jeszcze inną metodą, stosowaną w dużych instalacjach a nie wspieraną bezpośrednio przez system jest zbudowanie sieci IP. Na wszystkich poziomach magistrali jest możliwość zainstalowania bramek do innych systemów. W przypadku zbytniego nasilenia się ruchu na magistrali przy pomocy interfejsów KNX/IP i specjalnych sprzęgieł można zbudować magistralę funkcjonalnie będącą linią obszarową komunikującą się poprzez Ethernet, który jest kilka rzędów szybszy od łącza TP.

Maciej Turski