loader image

KNX dla profesjonalisty cz. 11 – Warstwa fizyczna – urządzenia wykonawcze

WARSTWA FIZYCZNA

Urządzenia wykonawcze

Urządzenia wykonawcze (inaczej nazywane aktuatorami) służą do wykonywania poleceń odbieranych z magistrali. Należą do nich zarówno urządzenia elektroniczne jak i elektromechaniczne.

Podstawowym urządzeniem wykonawczym jest tzw. wyjście binarne, realizowane przez kontaktron. Pod wpływem sygnału z magistrali zestyki kontaktronu zamykają się lub rozwierają umożliwiając lub blokując przepływ prądu. Zatem realizują jedynie prostą funkcję zero-jedynkową. Mogą być stosowane do wszystkich urządzeń zasilanych z sieci elektroenergetycznej. Najczęściej używane są do sterowania oświetleniem, wentylatorami, grzejnikami.

W przypadku chęci realizacji bardziej skomplikowanej funkcji niż skokowej – sterowania płynnego np. obrotami wentylatora lub rozjaśnianiem lampy należy zastosować aktory wyjścia ciągłego. Pozwalają one ustawić na wyjściu sygnał od wartości zero do maksymalnej w określonej ilości kroków. Są to wyjścia analogowe prądowe lub napięciowe parametryzowane programowo. Ich konstrukcja jest rożna dla rożnych zastosowań.

Inną kategorią urządzeń wykonawczych są aktuatory sterujące silnikami. Znajdują one zastosowanie w instalacjach zawierających żaluzje, rolety, ekrany projekcyjne. Sterują one poziomem otwarcia zaworów urządzeń grzewczych i klimatyzacji. Również w przypadku montażu okien otwieranych zdalnie silniki odpowiadające za poziom otwarcia są kontrolowane przez takie właśnie urządzenia wykonawcze.

Maciej Turski