KNX dla profesjonalisty cz. 1 “Wprowadzenie”

Wraz z rozwojem sieci i standardów automatyki przemysłowej ewoluowały i rozbudowywały się również systemy automatyki budynków. Spowodowane jest to pragnieniem osiągania coraz większego komfortu życia, ochrony mieszkańców i dóbr przechowywanych w domach, a także często możliwością oszczędności. Obecnie jest jedynie kilka systemów powszechnie stosowanych w instalacjach budynków.

Jednym z istotniejszych systemów na rynku jest LonWorks. Jest to standard amerykański szczególnie promowany w instalacjach dużych budynków. Na podobieństwo organizacji Konnex opiekującej się systemem KNX w 2003 roku powstała organizacja LonMark zajmująca się certyfikacją i popularyzacją systemu Lonworks. LonWorks Posiada swój własny protokół opisujący warstwę fizyczną i aplikacyjną. Jest to system otwarty, nastawiony przede wszystkim na oszczędności. Urządzenia certyfikowane posiadają mikrokontrolery Neuron zawierające zaimplementowany protokół LonMark. Mimo to konieczne jest programowe dopasowywanie urządzeń rożnych producentów w sieci. System spełnia następujące normy:

 • Europejską CENELEC EN50090, CEN EN 13321-1 i 13321-2
 • Chińską GB/Z 20965
 • ANSI/ASHRAE 135 – Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji
 • Międzynarodową ISO/IEC14543-3

Kolejnym systemem wykorzystywanym w automatyce budynków jest BACnet (Building

Automation and Control Networks). Jest to jedynie otwarty protokół komunikacyjny – niezależny od sprzętu. Pozwala na łączenie urządzeń rożnych producentów w jedną sieć. System skupia się na standaryzacji połączeń między autonomicznymi podsystemami, niekoniecznie otwartymi. Organizacją opiekującą się standardem jest BACnet Manufacturers Association (BMA).

BACnet spełnia następujące normy:

 • Europejski CEN
 • Międzynarodową ISO 16484-5
 • ANSI/CEA-852

Innym narzędziem jest M-BUS. Nie jest to rozwinięty system automatyzacji a jedynie zestandaryzowana szyna danych opracowana do przekazywania wszelkiego rodzaju wskazań.

Na specyfikację M-BUS składa się protokół komunikacyjny i interfejs elektryczny. M-BUS spełnia:

 • normę CENTC 176 WG 4
 • oraz normę EN1434

Standard KNX nie zawiera wad omawianych wyżej systemów. Specyfikuje on zarówno strukturę wewnętrzną urządzeń jak i budowę zewnętrzną. Jego istotnym atutem jest prostota i intuicyjność procesu budowy i dalszej rozbudowy sieci. Dzięki programowi narzędziowemu ETS zaprogramowanie urządzeń rożnych firm do współpracy ze sobą ogranicza się do przyciśnięcia jednego przycisku na każdym urządzeniu. Dzięki największej liczbie producentów i różnorodności produkowanego przez nich sprzętu pozwala zautomatyzować niemal każdy budynek. Aktualnie spełniane normy przez system KNX to:

 • Międzynarodowa ISO/IEC14543-3
 • Europejska CENELEC EN50090, CEN EN 13321-1 i 13321-2
 • Chińska GB/Z 20965
 • ANSI/ASHRAE 135 – Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji

Instytucją opiekującą się standardem jest wspomniana na początku rozdziału stowarzyszenie Konnex.

 

Maciej Turski