loader image

„Integracja w inteligentnym domu” – artykuł Macieja Turskiego w magazynie „Chłodnictwo i klimatyzacja” cz.1

Chłodnictwo & Klimatyzacja, Maciej Turski

Integracja w inteligentnym domu

Nowoczesne domy różnią się pod wieloma względami – wielkością, stylem architektonicznym czy zagospodarowaniem przestrzeni. Łączy je jednak jedna wspólna cecha – są konstrukcjami zaprojektowanymi w sposób świadomy i przemyślamy. Choć obserwacja na pierwszy rzut oka wydaje się nieco banalna, to można z niej wyciągnąć pewne wnioski. Można spodziewać się, że instalacja elektryczna i oświetleniowa została zaprojektowana w taki sposób, by wygodnie korzystać z osprzętu elektrycznego, mieć odpowiednio zabezpieczone obwody i oczekiwaną jasność w poszczególnych strefach w domu.

Nie inaczej sytuacja ma się z instalacją grzewczą, wentylacji i klimatyzacji. One również powstają w sposób zaplanowany – instalacje te w budynkach wysokiej jakości (co nie jest takie oczywiste!) powstają na bazie obliczeń, projektów i fachowej wiedzy. Powstaje również przestrzeń na nowoczesne rozwiązania, często wygodniejsze i generujące oszczędności. I tak zwykły kocioł gazowy zmienia się w pompę ciepła, wentylacja grawitacyjna w mechaniczną z odzyskiem ciepła, a pojedyncze klimatyzatory naścienne i stojące ustępują miejsca jednostkom typu Multi Split.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której klient indywidualny oczekuje jakości przemysłowej w cenie rozwiązań domowych. Wg. naszych badań przeprowadzonych w tym roku na próbce dwudziestu tysięcy osób zaangażowanych w proces budowy i wykończenia domu, inwestorzy w imię zaplanowanej funkcjonalności są w stanie ponieść wyższe koszty oraz przedłużyć czas trwania inwestycji. Tylko nieliczna grupa inwestorów (ok. 4%) jest w stanie iść na wyraźne kompromisy podczas wykonywania instalacji. Z badań tych wyciągnę dwie konkluzje:

  • Wymarzona wizja domu dla inwestora końcowego jest absolutnym priorytetem.
  • Konflikty między branżami i branżystami na obiekcie są absolutnym standardem.

Czy da się zatem, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej obserwacje, da się dostarczyć klientowi wartościowy produkt w rozsądnej cenie?

Jest to niewątpliwie możliwe – wielu z czytelników Chłodnictwa & Klimatyzacji właśnie na obsłudze klientów indywidualnych zbudowało swoje przedsiębiorstwa. Może to być jeszcze łatwiejsze, gdy uwzględnimy w naszej firmie trzy postulaty obniżające ostateczny koszt dla inwestora:

  1. Powtarzalne instalacji zamiast indywidualnych projektów
  2. Unikanie lub minimalizowanie komplikacji na etapie wdrożenia
  3. Przeniesienie kosztów i funkcjonalności na zewnętrzny system

W pierwszej kolejności skupię się na punkcie trzecim. Wspomnianym zewnętrznym systemem w przypadku większych budynków jest BMS, zaś w przypadku domu po prostu automatyka, potocznie nazywana inteligentnym domem. Kluczem do realizacji tego punktu jest integracja. Jak połączyć system klimatyzacji czy pompę ciepła z inteligentnym domem? Jak zwykle, istnieje kilka możliwości. Można je podzielić na dwie kategorie:

  • integracja niskiego poziomu (low-level integration)oraz integracja wysokiego poziomu (high-level integration)
  • oraz integracja wysokiego poziomu (high-level integration)

Pierwsze z nich, to połączenie dwóch niezależnych systemów za pomocą wyjść binarnych (najczęściej przekaźnikowych) lub analogowych (w standardzie 0-10V lub 4-20mA). Atutem tego rozwiązania jest prostota połączenia oraz uniwersalność, zaś wadą ograniczony zakres informacyjny. Do każdej przesłanej informacji wymagany jest osobny tor – osobny przewód oraz osobne złącza na sterownikach. Na przedstawionym grafie są cztery tory:

A – Sygnał binarny załączenia centrali wentylacyjnej

B – Zbiorczy, binarny sygnał diagnostyczny centrali wentylacyjnej

C – Analogowy (0-10V) sygnał sterowania prędkością wentylatorów

D – Binarny, impulsowy sygnał załączania i wyłączania centrali