Kurs wprowadzający SmartHome Ready – Nowoczesne instalacje domowe – Część V – Darmowy fragment kursu

Zaczynamy!

  1. Weź przygotowane wcześniej rzuty wszystkich kondygnacji projektowanego budynku wraz z rzutem ogólnym budynku z częścią ogrodową, jeśli taka występuje. Wszystkie pomieszczenia na rzutach powinny być ponumerowane. Na górze rzutów wpisz aktualną datę oraz zatytułuj wszystkie rzuty „ 1.7. ROLETY”.

 

2. Przygotuj tabelę przewodów o nazwie „1.7 ROLETY” dodaną do tego rozdziału (zał. 1.1).

 

3. Wybierz pierwsze pomieszczenie z listy pomieszczeń i nanieś symbol rolety we wszystkie miejsca w tym pomieszczeniu, gdzie przewidujesz montaż rolet oraz elektrycznych żaluzji, karniszy i markiz.

 

 

4. Nanieś ikonę przycisku w miejsca, skąd będzie wygodnie sterować daną roletą.
UWAGA: Jeden przycisk można przypisać do maksymalnie dwóch rolet (użyjesz wtedy podwójnego przycisku, każdą roletą wciąż będziesz mógł sterować osobno).

 

 

5. Ponumeruj wszystkie ikony rolet i innych napędów rozpoczynając od R1.
6. Ponumeruj wszystkie ikony przycisków rozpoczynając od P1.

 

7. Wprowadź w kolejne wiersze tabeli obwodów numery narysowanych silników, dopisując numer i nazwę pomieszczenia, funkcję, miejsce zakończenia przewodu oraz typ przewodu. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, co wpisać w poszczególne pola. Pozostałe kolumny takie jak „Poprowadzono”, „Opisano” i „Sprawdzono” mogą przydać Ci się w trakcie wykonywania instalacji.

 

 

 

Numer przewodu: numeruj kolejne rolety (również markizy, żaluzje i inne napędy opracowywane w rozdziale 1.7) rozpoczynając od R1. Każda roleta w domu powinna mieć swój unikatowy numer – ułatwi to potem sprawdzanie i podłączanie okablowania w rozdzielni elektrycznej.

Pomieszczenie: do każdej rolety przypisz numer pomieszczenia, w którym się ona znajduje.

Funkcja: Opisz dokładnie, co planujesz w przyszłości zainstalować w tym miejscu, na przykład:
• Roleta zewnętrzna
• Roleta wewnętrzna
• Żaluzja zewnętrzna
• Żaluzja wewnętrzna
• Karnisz elektryczny

• Markiza
Typ Przewodu: W przypadku wszystkich elementów omawianych w rozdziale 1.7 poprawnym przewodem jest YDYp 5×1,5.

Zakończenie przewodu: Określ, w jaki sposób zakończyć ma się dany przewód.
• W przypadku rolet i żaluzji zewnętrznych, przewód powinien być wyprowadzony na zewnątrz budynku w miejsce montażu kasety napędu.
• W przypadku rolet i żaluzji wewnętrznych najczęściej najlepszym miejscem będzie wyprowadzenie przewodu górnym rogu wnęki okiennej/drzwiowej (po którejkolwiek ze stron). Jeśli jednak od razu planujesz instalację dużej rolety na całą ścianę, również weź to pod uwagę.
• W przypadku karnisza elektrycznego przewód powinien być wyprowadzony w narożniku ścian i sufitu.
• Podstawową zasadą jest, by przewód doprowadzić w miejsce, gdzie docelowo będzie instalowana kaseta silnika, dzięki czemu jego instalacja w przyszłości będzie łatwa i nie będzie wymagała prac remontowych.
• Jeśli nie planujesz instalacji silnika w najbliższym czasie, po prostu zabezpiecz przewód taśmą izolacyjną i ukryj go w tynku.
UWAGA: przed zatynkowaniem warto wykonać precyzyjne zdjęcia miejsca zakończenia przewodu. By odkucie przewodu było jeszcze łatwiejsze, umieść na zdjęciu przedmiot, który ułatwi dokładne odmierzenie miejsca odkucia – może to być np. taśma miernicza lub kolorowa kartka A4.

Sterowanie: Wprowadź tutaj numer przycisku, który wybrałeś do sterowania daną roletą. W praktyce oznaczać to będzie, że przewód zasilający do rolety będzie poprowadzony z pętelką przechodzącą właśnie przez ten przycisk.

Doprowadzenie: To nic innego, jak opisanie sposobu zakończenia drugiego końca przewodu. W przypadku rolet będzie to zawsze Szafa Zasilająca (zapis pełny lub skrót S.Z.). Przewody do rolet należy prowadzić „w gwiazdę”, czyli od każdej rolety prowadzić osobny przewód do szafy zasilającej.

Poprowadzono: Jest to część tabeli, w której Ty lub wykonawca okablowania możecie zaznaczać kolejne, poprowadzone przewody w domu.

Jest to część tabeli, w której Ty lub wykonawca okablowania możecie zaznaczać kolejne, opisane przewody. Na obu końcach przewodu (czyli w pomieszczeniu, w którym będzie silnik oraz przy rozdzielni), na jego izolacji, trwałym, niezmywalnym markerem powinien być zapisany numer przewodu np. „R3”. Po opisaniu wszystkich przewodów z danej grupy po stronie rozdzielni warto połączyć je w jeden „warkocz” za pomocą opasek zaciskowych (krawatek, „trytytek”) i jeszcze raz sprawdzić, czy liczba przewodów odpowiada liczbie w tabeli oraz czy nie ma zdublowanej numeracji.
Sprawdzono: Jeśli chcesz mieć absolutną pewność, że okablowanie jest poprowadzone poprawnie, po opisaniu przewodów i połączeniu ich w warkocze sprawdź ciągłość wszystkich żył, a w przypadku przewodów zasilających wykonaj również pomiar jakości izolacji.
UWAGA: Ze względu na konieczność posiadania kosztownego sprzętu oraz ryzyko porażenia, zadanie to powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.

 

8. Wprowadź do listy przycisków wszystkie wyrysowane przyciski. Przykład listy osprzętu:

Numer przewodu: numeruj kolejne przyciski rozpoczynając od P1. Każdy przycisk w domu powinien mieć swój unikatowy numer – ułatwi to potem sprawdzanie i podłączanie okablowania w rozdzielni elektrycznej.
Pomieszczenie: do każdego przycisku przypisz numer pomieszczenia, w którym się ona znajduje.
Funkcja 1 / Funkcja 2: Opisz, które obwody rolet są połączone kablowo z danym przyciskiem. W przypadku sterowania roletami za pomocą klasycznych przycisków naściennych, będzie to miejsce, w którym będzie można obsługiwać rolety.
Typ przewodu: W standardzie SmartHome Ready® do każdego przycisku należy doprowadzić przewód sterujący. Naszą sugestią jest zastosowanie typowej, nieekranowanej skrętki komputerowej kategorii 5 (U/UTP 5e).
Zakończenie przewodu: Określ, w jaki sposób zakończyć ma się dany przewód. Możesz wykorzystać dowolne puszki instalacyjne, jednak naszą sugestią jest aby zastosować puszki kieszeniowe. W przyszłości znacząco ułatwi i skróci czas (a więc i zmniejszy koszt) montażu w puszce sterownika, zasilacza lub kostek łączeniowych.
Doprowadzenie: To nic innego, jak opisanie sposobu zakończenia drugiego końca przewodu. W przypadku przycisków (czyli przewodów sterujących) będzie to zawsze Szafa Sterująca (zapis pełny lub skrót S.S.). Przewody do przycisków należy prowadzić „w gwiazdę”, czyli od każdego przycisku prowadzić osobny przewód do szafy zasilającej.

Poprowadzono: Jest to część tabeli, w której Ty lub wykonawca okablowania możecie zaznaczać kolejne, poprowadzone przewody w domu. W każdej puszce powinien znaleźć się przewód magistralny oraz przewody opisane w punkcie Funkcja 1 i Funkcja 2.
Opisano: Jest to część tabeli, w której Ty lub wykonawca okablowania możecie zaznaczać kolejne, opisane przewody.
Sprawdzono: Jeśli chcesz mieć absolutną pewność, że okablowanie jest poprowadzone poprawnie, po opisaniu przewodów i połączeniu ich w warkocze sprawdź ciągłość wszystkich żył, a w przypadku przewodów zasilających wykonaj również pomiar jakości izolacji.
UWAGA: Ze względu na konieczność posiadania drogiego sprzętu oraz ryzyko porażenia, zadanie to powinien wykonać wykwalifikowany elektryk.
Powtórz punkty 4-9 dla kolejnych pomieszczeń, nadając kolejne numery obwodów rolet i przycisków.
UWAGA: Zarówno numery rolet (np. R3) jak i przycisków (np. P2) powinny być unikalne dla całego projektu i nie powtarzać się w żadnych innych pomieszczeniach.
Przejrzyj ponownie wszystkie podpunkty i upewnij się, że wszystkie zadania zostały wykonane.