Kurs wprowadzający SmartHome Ready – Nowoczesne instalacje domowe – Część I – Wybór właściwych wykonawców

„Koszty? Opóźnienia? Przez ten cały bałagan mało co się nie rozpadło moje małżeństwo!”

Jedna z odpowiedzi w ankiecie realizowanej do celów raportu.

Niejednokrotnie błędy i komplikacje podczas budowy domu mają konsekwencje znacznie szersze niż tylko finansowe. Przekonaliśmy się o tym podczas rozmowy z jedną z ankietowanych osób. Do celów przygotowania niniejszego raportu wykonaliśmy badania statystyczne na próbce ponad 20 tysięcy Polaków. Wśród badanych były osoby, które wybudowały już swoje własne domy, ale też osoby, które zawodowo zajmują się pracą w nieruchomościach i swoje doświadczenie opierają na wielu znanych im budowach.
Do tej grupy należeli budowlańcy, elektrycy i projektanci. Celem przeprowadzanych badań była odpowiedź na pytanie:

Co generuje niechciane koszty na budowie, jakie jest ich źródło i czy można ich uniknąć?

Odpowiedź jest zaskakująca.

Powyższe pytanie to tak naprawdę trzy pytania, przyjrzyjmy się im wspólnie.