“Czujniki w inteligentnym domu” – Dom z Przyszłością

Dom z Przyszłością, Maciej Turski

Czujniki w inteligentnym domu

Czujniki w inteligentnym domu spełniają niebagatelną rolę. Są jak zmysły. Umożliwiają rozpoznanie środowiska – zagrożenia i komfortu. To właśnie dzięki czujnikom – elementom wprowadzającym informacje do inteligentnego domu – możliwa jest realizacja programu komputerowego zaszytego w sterowniku automatyki i – w konsekwencji – realizacja podstawowych działań, jak zmiana poziomu wentylacji, pozycji rolet czy temperatury w pomieszczeniu.

Jedną z możliwości podziału czujników jest wyodrębnienie dwóch grup – czujników badających zachowanie ludzi oraz odczytujących stan otoczenia. Do tej pierwszej grupy możemy przypisać na przykład przyciski naścienne (to również są czujniki!), czujniki ruchu, otwarcia okien i drzwi, bariery podczerwieni. Mają one za zadanie ułatwić operowanie urządzeniami w domu – umożliwiają wykonanie pewnych działań, jak na przykład uruchomienie sceny świetlnej zgodnie z intencjami użytkownika.

Druga grupa czujników – badających stan otoczenia – jest dużo pojemniejsza, bo i otoczenie czy też środowisko są dużo pojemniejszym zbiorem. Wyróżnić tu można czujniki badające komfort (pomiar temperatury, wilgotności czy CO2), wykrywające zagrożenia (czujniki pożaru, czadu czy zalania lub silnego wiatru) oraz czujniki usprawniające procesy i umożliwiające generowanie oszczędności (pomiar zużycia wody, energii elektrycznej, wykrywanie deszczu, pomiar wilgotności gleby.

Nie sposób wymienić wszystkich wykorzystywanych w automatyce budynku czujników, szczególnie, że wciąż pojawiają się nowe (wykorzystywane są np. czujniki NFC czy analizatory głosu) jednak warto zwrócić uwagę, że nawet najlepszy i najnowszy czujnik nie będzie usprawnieniem, jeśli nie zostanie wykorzystany w wartościowy sposób w aplikacji internetowego domu, a to właśnie ona jest sercem systemu.

 

 

 

Maciej Turski

ekspert ds. inteligentnych domów i nowoczesnych technologii w budownictwie,
autor książki „10 mitów inteligentnych domów”
[email protected]